Spillemandskursus januar 2019

VIBORG SPILLEFOLK
Indbydelse til Viborg Spillefolks traditionelle januarkursus for spillemandsmusikere
Lørdag den 26.01.2019
På Viborg Musikskole, Grønnegade 2, 8800 Viborg
Som en god tradition for kurset i januar er det Bent Melvej, som giver musikken liv..
Temaet er denne gang – ”Bent’s Top 10 og spil til sang”
Program
9.30-10.15 Ankomst, kaffe, rundstykker og små glas
10.15-12.00 Musik med Bent i spidsen
12.00-13.00 Frokost. Medbring selv mad. Øl og vand kan købes
13.00-14.45 Mere musik
14.45-15.30 Kaffe, kage og bundsjatter
15.30-17.00 Endnu mere musik.
17.00 Afslutning
Pris for kurset inklusive kaffe, rundstykker, kage, brændevin, højt humør og god musik– 120 kr
Tilmelding til Jens Anthon Christensen – jensanthon@gmail.com – 21485449 inden den 12. januar 2019.
Kursusbeløbet bedes indbetalt samtidig til Viborg Spillefolk på (husk jeres navn på indbetalingen)
Reg. nr: 5350
Konto nr: 0508528
Husk at opgive mailadresse idet noder vil blive sendt med mail inden kurset. Endvidere bedes I oplyse hvilket
instrument I byder op med.
På Viborg Spillefolk’s vegne
Jens Anthon

Print Friendly, PDF & Email