Vedtægter

Formål

Foreningens formål er at fremme kendskabet, udøvelsen og anvendelsen af folkemusik.

Aktiviteter

Formålet tilgodeses gennem samspilsarrangementer, kurser, koncerter, spille-, sang- og dansearrangementer, udbud af musik.
Arrangementerne henvender sig både til medlemmerne og offentligheden i almindelighed.

Se mere i vores §Vedtægter

Print Friendly, PDF & Email

Vi spiller folkemusik til dans

Viborg Spillefolk