Søndags spil

Kære Spillefolk

Hermed datoer og tidspunkter m.m. for de næste 2 spilledage i De Frivilliges Hus:

Søndag den 24 marts kl. 14 – 16.30 ( uagtet at det er Palmesøndag)

Søndag den 28 april kl. 14 – 16.30

Dørene er åbne fra kl. 13.30, således at vi kan starte med at spille kl. 14.

Bemærk at sluttidspunktet i forhold til tidligere er ændret til 16.30 (vedtaget sidste gang)

Vi foreslår, at vi fortsætter med det vi startede på sidste gang,

d.v.s. mere øvning af udvalgte numre med inddragelse af evt. violin-akkorder(skidt) og 2-stemmer.  

(jvf. sidste rundsending)

Alle er naturligvis meget velkomne med andre forslag.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Erik

 

Print Friendly, PDF & Email