Alle indlæg af Skriver

Søndags spil

Kære Spillefolk

Hermed datoer og tidspunkter m.m. for de næste 2 spilledage i De Frivilliges Hus:

Søndag den 24 marts kl. 14 – 16.30 ( uagtet at det er Palmesøndag)

Søndag den 28 april kl. 14 – 16.30

Dørene er åbne fra kl. 13.30, således at vi kan starte med at spille kl. 14.

Bemærk at sluttidspunktet i forhold til tidligere er ændret til 16.30 (vedtaget sidste gang)

Vi foreslår, at vi fortsætter med det vi startede på sidste gang,

d.v.s. mere øvning af udvalgte numre med inddragelse af evt. violin-akkorder(skidt) og 2-stemmer.  

(jvf. sidste rundsending)

Alle er naturligvis meget velkomne med andre forslag.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Erik

 

Nyt fra bestyrelsen:

Kære Spillefolk

Nyt fra bestyrelsen:

I forlængelse af generalforsamlingen d. 28-1 har bestyrelsen holdt møde og konstitueret sig således:

Per Vosgerau – kasserer
Kirsten Hansen – referent
Annelise Kjellerup – bookingansvarlig
Inger Thomsen
Undertegnede – formand

(referat af generalforsamlingen vedlagt)

Poul Erik Kristensen – webmaster (ikke i bestyrelsen)

 

Ang. musikvalg og sammenspil :

Tonny, Annelise, Inger og undertegnede har holdt et lille privat møde med henblik
på at lave en liste over ”sikre” numre, som vi alle på sigt kan spille når som helst og hvor som helst!
Dette vil gøre det nemmere at give positive tilsagn til alle de invitationer, vi forventer at få i fremtiden.
Listen er vedlagt og meningen er så, at vi tager udgangspunkt i denne liste ved fremtidige sammenspil i De Frivilliges Hus
– øver og øver og evt. forfiner med 2-stemmer og skidt.
Dette udelukker jo ikke, at vi også spiller andre melodier udenfor listen.

 

Forslag til spilleliste 25/2 her:

Bog 1: 1, 11, 18, 58 og Banjo Jens’ Vals (vedlagt)
Bog 2: 21
Bog 3: 3 og 10
Bog 4: 15, 28 og 34

Med venlig hilsen

Erik

 

 

Erik Ejlersen
Viborg Spillefolk

Hermodsvej 23
8800 Viborg

Mail: erik.ejlersen@icloud.com
Mobil: +45 21778811

 

 

 

Banjo Jens’s vals