Generalforsamling

VIBORG SPILLEFOLK
Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag den 3. februar 2019 kl. 13 på Viborg Musikskole.
Efter generalforsamlingen har vi samspil.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning fra bestyrelsen.
  Beretningen bliver eftersendt.
 3. Beretning fra interessegrupperne.
 4. Revideret regnskab til godkendelse. Regnskab for 2018 og budget for 2019 eftersendes.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen.
 7. Godkendelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Disse vælges for en toårig periode. I lige år vælges 2
  personer og i ulige år vælges 3. Desuden vælges 1 suppleant for 1 år.
  Sidste år blev Per og Ella valgt til bestyrelsen. I år er Tonny, Kirsten og Jens Anthon på valg.
  Tonny ønsker ikke genvalg.
  Sidste år blev Poul Erik Kristensen valgt som bestyrelsessuppleant.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
  Sidste år blev Johannes og Annelise valgt som revisorer og Christian Holm blev valgt som
  revisorsuppleant. Alle tre er på valg.
 10. Eventuelt.
  På bestyrelsens vegne
  Jens Anthon Christensen
Print Friendly, PDF & Email