Kursus invitation

Kære Viborg Spillefolks venner

Vi satser på at der er styr på coronaen, så vi igen kan komme i gang med vores kurser. Så vi satser på at holde vores efterårskursus, som vi har gjort mange gange før, og med stor deltagelse.
Kurset holdes den lørdag 2.10.21 et sted i Viborg, vi har endnu ikke helt styr på lokalerne, og Rebild Spillemændene med Niels Jørn Østergaard (harmonika) og Gunner Friis (violin) i spidsen vil sætte os ind i himmerlandstraditionen.
Læs nærmere om kurset i vedlagte program.
Der er  tilmeldingsfrist den 26.9.21 på mail eller sms til
Jens Anthon – 21485449 – jensanthon@gmail.com
 
På Viborg Spillefolks vegne
Jens Anthon
 

Spil og kurser

Kære Viborg Spillefolk

Nu vender vi tilbage til normale tilstande. Vi har haft bestyrelsesmøde og er enige om at Coronaen ikke har taget livet af vores forening. Vi har valgt at se bort fra generalforsamling for 2021 og selvfølgelig bliver der heller ikke tale om kontingent for 2021. 

Vi tager fat i det det drejer sig om – at spille, så hermed et program for efteråret 2021.

Søndags spil og dans – 29.8. – 26.9. – 31.10 og 28.11.

Tonny har jo valgt at stoppe som forspiller og i hans sted har vi fået tilsagn fra Bent Melvej om at være forspiller. Hvis han er forhindret en af dagene tager Jens Anthon over.

Kursus den 2. oktober 2021 – Vi har fået et foreløbigt tilsagn fra Niels Jørgen Østergaard og Gunner Friis fra Rebild Spillemændene om at komme og føre os ind i musikken fra Himmerland.

Kursus i slutningen af Januar 2022 – Bent Melvej

Vi håber I er klar til en ny runde med god musik og godt humør.

kh

Jens Anthon

 

Viborg Spillefolk