Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Kontingent og Finderup kirke 7. September 2022

Kære  Spillefolk

 

Ang. medlemmer:

Vores kasserer skriver, at der p.t. kun er 19 medlemmer af Viborg Spillefolk.

Det kan skyldes, at man enten ikke har fået betalt kontingent eller at man ikke længere ønsker at være medlem.
I bedes derfor inden på søndag 26/6 betale evt. manglende kontingent eller besvare denne mail m.h.t. om I
stadig ønsker at være medlem.
Kontingent og kontonummer findes på vores hjemmeside her

 

Ang. Koncert i Finderup Kirke 7 september kl. 19:
Jeg har fået tilsagn fra flg.:
Christian, Ella, Pia, Lene, Willy, Mogens, Asger Hjort, Knud, Inger, Annelise, Poul Erik, Adolf, Birgitte og Tonny.

D.v.s. 14 spillere inkl. mig selv, hvorfor øvningen til koncerten finder sted søndag d. 28/8 kl. 14 i Borgerhuset.

 

På bestyrelsens vegne
Erik

 

PS! Der vil snarest komme indbydelse til vores udflugt til Rebild og Rold.

Sammenspil 27.03.22

Hej Spillefolk

I indbydes hermed til sammenspil

Søndag den 27 marts kl. 14-16 i Borgerhuset i Viborg.Borgerhusets adresse er Ll. Sct. Hans Gade 7 – 9.

Der er P-plads bag ved adressen Rødevej 2 F. hvorfra der er der indgang til De frivilliges hus og Borgerhuset.(Skilt)

Se kort De Frivilliges Hus – Stationen

Vi glæder os til at byde velkommen i nye fine omgivelser.

Poul Erik har lovet at lave et program til dagen. Øveliste 27 03 2022

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Opråb:

Vores kasserer Per er så ked af det, da kun 9 medlemmer p.t. har betalt kontingent.

Gør ham venligst glad igen.

De der har betalt, skal selvfølgelig se bort fra denne reminder.

”Kontingent er uændret, 200,00 kr. for enkeltmedlem og 300,00 kr. for en husstand.

Kontingent for år 2022 skal betales senest den 1. marts. Kontonr. :5350 508 528.”

Sammenspil

Kære spillefolk!

I inviteres hermed til sammenspil søndag d. 27 februar kl. 14-16 i Trepashallen.

Tanken er, at vi sammen spiller nogle selvvalgte numre evt. med henblik på et program til brug, når der på et tidspunkt inviteres dansere med.

Husk noder, kaffe, vand, kage m.m.

Med håbet om et par hyggelige timer J

 På bestyrelsens vegne

Mvh Erik

Generalforsamling

Til Viborg Spillefolk.

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag den 5. februar 2022 kl. 13.00 i Trepashallens konferencerum (køkken).
Hallen er optaget af nogle andre.

Efter generalforsamlingen har vi samspil. Ta´ selv kaffe m.m. med.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning fra bestyrelsen.
  3. Beretning fra interessegrupperne.
  4. Revideret regnskab (for 2020 og 2021) til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag. (Forslag sendes til Erik Ejlersen senest 14 dage før.)
  6. Fastsættelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen.
  7. Godkendelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingent.
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Annelise, Kirsten og Poul Erik. Alle er villige til genvalg.

Der skal vælges 1 suppleant for 1 år.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
  2. Eventuelt.

 

Venlig hilsen bestyrelsen.

 

Husk spil

Kære Viborg SpillefolkHusk vi spiller for GDV senior på torsdag den 14.10.kl 16 i Trepashallen. Tonny er forspiller.Husk også vores søndagsdans i Trepashallen den 31.10. kl 13 til 16.30. Vi øver fra 13 til 14 og spiller med Bent fra kl 14 til 16.30. Kirsten Hansen leder dansen.Den 1.11. kl 19.30 spiller vi i Rødding Forsamlingshus for Rødding Folkedanserforening. Der er kaffe og kage i pausen.mvh Jens Anthon

Kursus invitation

Kære Viborg Spillefolks venner

Vi satser på at der er styr på coronaen, så vi igen kan komme i gang med vores kurser. Så vi satser på at holde vores efterårskursus, som vi har gjort mange gange før, og med stor deltagelse.
Kurset holdes den lørdag 2.10.21 et sted i Viborg, vi har endnu ikke helt styr på lokalerne, og Rebild Spillemændene med Niels Jørn Østergaard (harmonika) og Gunner Friis (violin) i spidsen vil sætte os ind i himmerlandstraditionen.
Læs nærmere om kurset i vedlagte program.
Der er  tilmeldingsfrist den 26.9.21 på mail eller sms til
Jens Anthon – 21485449 – jensanthon@gmail.com
 
På Viborg Spillefolks vegne
Jens Anthon
 

Spil og kurser

Kære Viborg Spillefolk

Nu vender vi tilbage til normale tilstande. Vi har haft bestyrelsesmøde og er enige om at Coronaen ikke har taget livet af vores forening. Vi har valgt at se bort fra generalforsamling for 2021 og selvfølgelig bliver der heller ikke tale om kontingent for 2021. 

Vi tager fat i det det drejer sig om – at spille, så hermed et program for efteråret 2021.

Søndags spil og dans – 29.8. – 26.9. – 31.10 og 28.11.

Tonny har jo valgt at stoppe som forspiller og i hans sted har vi fået tilsagn fra Bent Melvej om at være forspiller. Hvis han er forhindret en af dagene tager Jens Anthon over.

Kursus den 2. oktober 2021 – Vi har fået et foreløbigt tilsagn fra Niels Jørgen Østergaard og Gunner Friis fra Rebild Spillemændene om at komme og føre os ind i musikken fra Himmerland.

Kursus i slutningen af Januar 2022 – Bent Melvej

Vi håber I er klar til en ny runde med god musik og godt humør.

kh

Jens Anthon

 

Sammenspil

20 september 2020

Kære Viborg Spillefolk

Det er meget længe siden vi har spillet, men desværre er vi stadig – og endog nu i stigende grad – ramt af Coronaen.
 
Derfor aflyser vi sammenspil indtil videre, for selv om vi meget gerne vil spille og være sammen er det selvfølgelig ikke livet om at gøre.
 
Kærlig hilsen
Jens Anthon

Generalforsamling mv

Kære Viborg Spillefolk
Vi havde generalforsamling den 2.2. hvor vi fik en god snak om foreningen og hvad vi skal fremover. 
Vi fik også en god snak om vores kursus den 25.1. og alle var enige om at det var spændende med Lilian og Gitte Vammens foredrag og spil. Derefter fik vi et godt kursus med Bent og samlet set var det en rigtig god dag, som også har afstedkommet at vi mener det er en god ide at kombinere kurset med en anden oplevelse – et foredrag, en spændende musiker eller en anden god ting.
 
 
 
Program for foråret 2020:
23.2. Spil til dans i Trepashallen – kl 13-16 
15.3. spil til GDV Seniorer i Trepashallen – kl 16-18
 
AFLYST PGA CORONAVIRUS
22.3. spil til dans i Trepashallen – kl 13-16
26.4. spil til dans i Trepashallen – kl 13-16
24.5. Forårsafslutning – mere herom senere
Vel mødt
mvh Jens Anthon

Januar kursus 25. Jan 2020

Kære Viborg Spillefolks medlemmer og venner.
 
Hermed har vi den store fornøjelse at indbyde til vores traditionsrige januar kursus – lørdag den 25.1.2019 – på Viborg Musikskole.
Bent Melvej er vores faste instruktør på januarkurserne, men som noget nyt og meget spændende vil vi indlede kurset med spil og foredrag af Lilian og Gitte Vammen. Lilian er Rigsspillemand (harmonika) og Gitte akkompagnerer på klaver.
Se nærmere beskrivelse af kurset i nedenstående invitation.
 
 

VIBORG SPILLEFOLK

Indbydelse til Viborg Spillefolks traditionelle januarkursus for spillemandsmusikere
Lørdag den 25.01.2020
På Viborg Musikskole, Grønnegade 2, 8800 Viborg
Som en god tradition for kurset i januar er det Bent Melvej, som giver musikken liv.
Men inden Bent kommer på scenen har vi fornøjelsen, at byde velkommen til Lilian og Gitte Vammen, som vil spille
og fortælle om Lillians oldefar, spillemanden Peder Pøhl, og de slægtled af spillemænd hvoraf Lillian er det seneste.
Lillian er en meget dygtig harmonikaspiller og Gitte akkompagnerer på klaver. Lillian er en af vores Rigsspillemænd,
udpeget med ordene: (referat fra Danmarks Rigsspillemænd’s hjemmeside).
Lilian Vammen, harmonika
for dansant, varmt og stærkt spil og loyal videreførelse af
musik- og dansetraditionen efter sin egen spillemandsslægt
som fjerde generation i Sørensen-familien fra Vestjylland
Efter foredrag og spil med Lilian og Gitte Vammen vil Bent tage over i det videre forløb af kurset. Bent vil arbejde
videre med nogle af de temaer, som kommer frem i Lilian og Gittes foredrag – herunder musik af Peder Pøhl – og vil
også tage temaet op fra kurset i januar 2019 om spil til sang.
Program
9.30-10.30 Ankomst, kaffe, rundstykker og små glas
10.30-12.00 Foredrag og spil med Lilian og Gitte Vammen (vi er med på en lytter og nyder)
12.00-13.00 Frokost. Medbring selv mad. Øl og vand kan købes
13.00-14.45 Kursus med Bent
14.45-15.30 Kaffe, kage og bundsjatter
15.30-17.00 Videre med kurset
17.00 Afslutning
Pris for kurset inklusive foredrag, kaffe, rundstykker, kage, brændevin, højt humør og god musik– 150 kr
Tilmelding til Jens Anthon Christensen – jensanthon@gmail.com – 21485449 inden den 12. januar 2020.
Kursusbeløbet bedes indbetalt samtidig til Viborg Spillefolk på (husk jeres navn på indbetalingen)
Reg. nr: 5350
Konto nr: 0508528
Husk at opgive mailadresse idet noder vil blive sendt med mail inden kurset. Endvidere bedes I oplyse hvilket
instrument I byder op med.
På Viborg Spillefolk’s vegne
Jens Anthon