Generalforsamling

Til Viborg Spillefolk.

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag den 5. februar 2022 kl. 13.00 i Trepashallens konferencerum (køkken).
Hallen er optaget af nogle andre.

Efter generalforsamlingen har vi samspil. Ta´ selv kaffe m.m. med.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning fra bestyrelsen.
  3. Beretning fra interessegrupperne.
  4. Revideret regnskab (for 2020 og 2021) til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag. (Forslag sendes til Erik Ejlersen senest 14 dage før.)
  6. Fastsættelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen.
  7. Godkendelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingent.
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Annelise, Kirsten og Poul Erik. Alle er villige til genvalg.

Der skal vælges 1 suppleant for 1 år.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
  2. Eventuelt.

 

Venlig hilsen bestyrelsen.

 

Print Friendly, PDF & Email