Januar kursus 25. Jan 2020

Kære Viborg Spillefolks medlemmer og venner.
 
Hermed har vi den store fornøjelse at indbyde til vores traditionsrige januar kursus – lørdag den 25.1.2019 – på Viborg Musikskole.
Bent Melvej er vores faste instruktør på januarkurserne, men som noget nyt og meget spændende vil vi indlede kurset med spil og foredrag af Lilian og Gitte Vammen. Lilian er Rigsspillemand (harmonika) og Gitte akkompagnerer på klaver.
Se nærmere beskrivelse af kurset i nedenstående invitation.
 
 

VIBORG SPILLEFOLK

Indbydelse til Viborg Spillefolks traditionelle januarkursus for spillemandsmusikere
Lørdag den 25.01.2020
På Viborg Musikskole, Grønnegade 2, 8800 Viborg
Som en god tradition for kurset i januar er det Bent Melvej, som giver musikken liv.
Men inden Bent kommer på scenen har vi fornøjelsen, at byde velkommen til Lilian og Gitte Vammen, som vil spille
og fortælle om Lillians oldefar, spillemanden Peder Pøhl, og de slægtled af spillemænd hvoraf Lillian er det seneste.
Lillian er en meget dygtig harmonikaspiller og Gitte akkompagnerer på klaver. Lillian er en af vores Rigsspillemænd,
udpeget med ordene: (referat fra Danmarks Rigsspillemænd’s hjemmeside).
Lilian Vammen, harmonika
for dansant, varmt og stærkt spil og loyal videreførelse af
musik- og dansetraditionen efter sin egen spillemandsslægt
som fjerde generation i Sørensen-familien fra Vestjylland
Efter foredrag og spil med Lilian og Gitte Vammen vil Bent tage over i det videre forløb af kurset. Bent vil arbejde
videre med nogle af de temaer, som kommer frem i Lilian og Gittes foredrag – herunder musik af Peder Pøhl – og vil
også tage temaet op fra kurset i januar 2019 om spil til sang.
Program
9.30-10.30 Ankomst, kaffe, rundstykker og små glas
10.30-12.00 Foredrag og spil med Lilian og Gitte Vammen (vi er med på en lytter og nyder)
12.00-13.00 Frokost. Medbring selv mad. Øl og vand kan købes
13.00-14.45 Kursus med Bent
14.45-15.30 Kaffe, kage og bundsjatter
15.30-17.00 Videre med kurset
17.00 Afslutning
Pris for kurset inklusive foredrag, kaffe, rundstykker, kage, brændevin, højt humør og god musik– 150 kr
Tilmelding til Jens Anthon Christensen – jensanthon@gmail.com – 21485449 inden den 12. januar 2020.
Kursusbeløbet bedes indbetalt samtidig til Viborg Spillefolk på (husk jeres navn på indbetalingen)
Reg. nr: 5350
Konto nr: 0508528
Husk at opgive mailadresse idet noder vil blive sendt med mail inden kurset. Endvidere bedes I oplyse hvilket
instrument I byder op med.
På Viborg Spillefolk’s vegne
Jens Anthon

Print Friendly, PDF & Email