Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Sammenspil

20 september 2020

Kære Viborg Spillefolk

Det er meget længe siden vi har spillet, men desværre er vi stadig – og endog nu i stigende grad – ramt af Coronaen.
 
Derfor aflyser vi sammenspil indtil videre, for selv om vi meget gerne vil spille og være sammen er det selvfølgelig ikke livet om at gøre.
 
Kærlig hilsen
Jens Anthon

Generalforsamling mv

Kære Viborg Spillefolk
Vi havde generalforsamling den 2.2. hvor vi fik en god snak om foreningen og hvad vi skal fremover. 
Vi fik også en god snak om vores kursus den 25.1. og alle var enige om at det var spændende med Lilian og Gitte Vammens foredrag og spil. Derefter fik vi et godt kursus med Bent og samlet set var det en rigtig god dag, som også har afstedkommet at vi mener det er en god ide at kombinere kurset med en anden oplevelse – et foredrag, en spændende musiker eller en anden god ting.
 
 
 
Program for foråret 2020:
23.2. Spil til dans i Trepashallen – kl 13-16 
15.3. spil til GDV Seniorer i Trepashallen – kl 16-18
 
AFLYST PGA CORONAVIRUS
22.3. spil til dans i Trepashallen – kl 13-16
26.4. spil til dans i Trepashallen – kl 13-16
24.5. Forårsafslutning – mere herom senere
Vel mødt
mvh Jens Anthon

Januar kursus 25. Jan 2020

Kære Viborg Spillefolks medlemmer og venner.
 
Hermed har vi den store fornøjelse at indbyde til vores traditionsrige januar kursus – lørdag den 25.1.2019 – på Viborg Musikskole.
Bent Melvej er vores faste instruktør på januarkurserne, men som noget nyt og meget spændende vil vi indlede kurset med spil og foredrag af Lilian og Gitte Vammen. Lilian er Rigsspillemand (harmonika) og Gitte akkompagnerer på klaver.
Se nærmere beskrivelse af kurset i nedenstående invitation.
 
 

VIBORG SPILLEFOLK

Indbydelse til Viborg Spillefolks traditionelle januarkursus for spillemandsmusikere
Lørdag den 25.01.2020
På Viborg Musikskole, Grønnegade 2, 8800 Viborg
Som en god tradition for kurset i januar er det Bent Melvej, som giver musikken liv.
Men inden Bent kommer på scenen har vi fornøjelsen, at byde velkommen til Lilian og Gitte Vammen, som vil spille
og fortælle om Lillians oldefar, spillemanden Peder Pøhl, og de slægtled af spillemænd hvoraf Lillian er det seneste.
Lillian er en meget dygtig harmonikaspiller og Gitte akkompagnerer på klaver. Lillian er en af vores Rigsspillemænd,
udpeget med ordene: (referat fra Danmarks Rigsspillemænd’s hjemmeside).
Lilian Vammen, harmonika
for dansant, varmt og stærkt spil og loyal videreførelse af
musik- og dansetraditionen efter sin egen spillemandsslægt
som fjerde generation i Sørensen-familien fra Vestjylland
Efter foredrag og spil med Lilian og Gitte Vammen vil Bent tage over i det videre forløb af kurset. Bent vil arbejde
videre med nogle af de temaer, som kommer frem i Lilian og Gittes foredrag – herunder musik af Peder Pøhl – og vil
også tage temaet op fra kurset i januar 2019 om spil til sang.
Program
9.30-10.30 Ankomst, kaffe, rundstykker og små glas
10.30-12.00 Foredrag og spil med Lilian og Gitte Vammen (vi er med på en lytter og nyder)
12.00-13.00 Frokost. Medbring selv mad. Øl og vand kan købes
13.00-14.45 Kursus med Bent
14.45-15.30 Kaffe, kage og bundsjatter
15.30-17.00 Videre med kurset
17.00 Afslutning
Pris for kurset inklusive foredrag, kaffe, rundstykker, kage, brændevin, højt humør og god musik– 150 kr
Tilmelding til Jens Anthon Christensen – jensanthon@gmail.com – 21485449 inden den 12. januar 2020.
Kursusbeløbet bedes indbetalt samtidig til Viborg Spillefolk på (husk jeres navn på indbetalingen)
Reg. nr: 5350
Konto nr: 0508528
Husk at opgive mailadresse idet noder vil blive sendt med mail inden kurset. Endvidere bedes I oplyse hvilket
instrument I byder op med.
På Viborg Spillefolk’s vegne
Jens Anthon

Jule- og sæson afslutning

Kære Viborg Spillefolk
Sig nærmer julen og sæsonafslutning. Så vel mødet søndag den 24. november 2019 klokken 12 til 16.30  i Trepashallen.
 
Vi begynder med julefrokost kl 12 – menu:
Sild og 2 stk smørrebrød, øl, vand og en snaps til silden – husk service og bestik
(ølkassen og foreningskassen betaler for mad og drikkelse)
 
Kl 13 spiller vi sammen og øver inden danserne kommer kl 14.
kl 15 – Kaffe og kage (foreningskassen giver kagen). I skal selv have kaffe med.
 
Af hensyn til bestilling af mad og kage bedes I tilmelde jer inden den 20.11. til Jens Anthon – 21485449 – jensanthon@gmail.com.
 
Vel mødt til en god eftermiddag.
mvh Jens Anthon
 

Oktoberkursus 2019

VIBORG SPILLEFOLK

Indbydelse til vores traditionsrige efterårskursus for spillemandsmusikere


Lørdag den 5. oktober 2019, 9.30-17.00 på Vestervang Skole, Boghvedevej 26, 8800 Viborg
I år har vi den store glæde at byde velkommen til Michael Sommer som vejleder og inspirator. Temaet er
Rasmus Storm
Efter kurset spiller de af os, som har lyst, til legestue på Vestervang Skole, Boghvedevej 26, 8800 Viborg for Danseudvalget Region Midtjylland og Glad Dans Viborg, som afholder et dansekursus samme dag.

Program 9.30-10.30 Ankomst til Vestervang Skole. Kaffe, rundstykke og lidt til ganen og halsen 10.30-12.00 Der spilles 12.00-13.00 Frokost. Tag selv mad med. Øl og vand kan købes. Mindstepris garanteres. 13.00-14.45 Mere spil 14.45-15.30 Kaffe, kage og en lille skarp 15.30-17.00 Endnu mere musik 17.00 Kurset er slut.
De der har lyst til at spille med til aftenens legestue kan gå videre til næste punkt i programmet. 17.00-19.30 Aftensmad og pause inden legestuen. Vi spiser sammen med deltagerne på dansekurset på Vestervang Skole. Menuen er en herlig ret fra Kirkebækvejens slagter. 19.30-23.00 Legestue under musikalsk ledelse af Bent Melvej.

Pris for kurset inklusive kaffe, rundstykker, kage og skarpe– 120 kr Pris for aftensmad (vist nok en god gryderet med ris og salat) – 80 kr.
Tilmelding med oplysning om deltagelse i henholdsvis kursus og aftensmad til Jens Anthon Christensen – jensanthon@gmail.com – 21485449 inden den 23.september. I bedes oplyse hvilket instrument I byder op med.

Prisen for deltagelse bedes indbetalt på Viborg Spillefolks konto ( reg. nr. 5350 – konto nr. 0508528) senest den 28.9.2019. Husk at oplyse navne på indbetalingen.
På Viborg Spillefolks vegne

Jens Anthon Christensen

Søndagsdans

Den 3. marts 2019 spiller vi igen til søndagsdans sammen med GDV i Viborg. Det foregår i TREPAS Hallen på Vævervej 8 B. Kl. 13:00 – 16:30. Vi starter med opvarmning og sammenspil indtil kl. 14:00, hvor danserne kommer.

Medbring det gode humør, personlige instrumenter og hjælpemidler som kaffe, te og måske en kage eller et stykke frugt.

Søndagsdans Trepas 2018

Vi spiller igen den 31. marts og den 28. april.

Spillemandskursus januar 2019

VIBORG SPILLEFOLK
Indbydelse til Viborg Spillefolks traditionelle januarkursus for spillemandsmusikere
Lørdag den 26.01.2019
På Viborg Musikskole, Grønnegade 2, 8800 Viborg
Som en god tradition for kurset i januar er det Bent Melvej, som giver musikken liv..
Temaet er denne gang – ”Bent’s Top 10 og spil til sang”
Program
9.30-10.15 Ankomst, kaffe, rundstykker og små glas
10.15-12.00 Musik med Bent i spidsen
12.00-13.00 Frokost. Medbring selv mad. Øl og vand kan købes
13.00-14.45 Mere musik
14.45-15.30 Kaffe, kage og bundsjatter
15.30-17.00 Endnu mere musik.
17.00 Afslutning
Pris for kurset inklusive kaffe, rundstykker, kage, brændevin, højt humør og god musik– 120 kr
Tilmelding til Jens Anthon Christensen – jensanthon@gmail.com – 21485449 inden den 12. januar 2019.
Kursusbeløbet bedes indbetalt samtidig til Viborg Spillefolk på (husk jeres navn på indbetalingen)
Reg. nr: 5350
Konto nr: 0508528
Husk at opgive mailadresse idet noder vil blive sendt med mail inden kurset. Endvidere bedes I oplyse hvilket
instrument I byder op med.
På Viborg Spillefolk’s vegne
Jens Anthon

Generalforsamling

VIBORG SPILLEFOLK
Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag den 3. februar 2019 kl. 13 på Viborg Musikskole.
Efter generalforsamlingen har vi samspil.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning fra bestyrelsen.
  Beretningen bliver eftersendt.
 3. Beretning fra interessegrupperne.
 4. Revideret regnskab til godkendelse. Regnskab for 2018 og budget for 2019 eftersendes.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen.
 7. Godkendelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Disse vælges for en toårig periode. I lige år vælges 2
  personer og i ulige år vælges 3. Desuden vælges 1 suppleant for 1 år.
  Sidste år blev Per og Ella valgt til bestyrelsen. I år er Tonny, Kirsten og Jens Anthon på valg.
  Tonny ønsker ikke genvalg.
  Sidste år blev Poul Erik Kristensen valgt som bestyrelsessuppleant.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
  Sidste år blev Johannes og Annelise valgt som revisorer og Christian Holm blev valgt som
  revisorsuppleant. Alle tre er på valg.
 10. Eventuelt.
  På bestyrelsens vegne
  Jens Anthon Christensen

Juleafslutning og sammenspil

Kære Viborg Spillefolk
Julen står snart for døren så søndag den 25.11. 2018 har vi juleafslutning og samspil.
Vi mødes i Trepashallen, Vævervej 8 B, 8800 Viborg og klokken 11 spiser vi julefrokosten, som består af sild og 2 stykker smørrebrød. Dertil 1 øl/vand og snaps.
Alt er gratis. Vores fælles kasse er i “spenderbowser”. Men I skal medbringe tallerkner og bestik.
Klokken 13 spiller vi til en god skare dansere, som sikkert venter med længsel efter vores gode spil.
Vi slutter som vi plejer ved 16 tiden. Husk at medbringe kaffe.
Tonny udsender senere et danseprogram.
Af hensyn til indkøb bedes I sende mig en tilmelding senest den 20.11.
På bestyrelsens vegne
Jens Anthon

Oktober kursus 6. oktober

Kære Viborg Spillefolks venner
Hermed har vi fornøjelsen til at invitere til vores traditionelle efterårskursus i Viborg, denne gang på Vestervang Skole, Boghvedevej 26, 8800 Viborg.
Ove Andersen vil guide os gennem musikkens glæder og mysterier, og give os et løft i spillemandsmusikkens verden.
Program for dagen, som begynder 9.30 er vedlagt. Kurset er slut kl 17, men de der har energi og lyst må meget gerne blive og spille til aftenens legestue med Ove som tovholder.
kærlig hilsen
Jens Anthon
Invitation: