Generalforsamling 2017

VIBORG SPILLEFOLK

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag den 22. januar 2017 kl. 13 på Viborg Musikskole. Efter generalforsamlingen har vi sammenspil.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning fra bestyrelsen.
  Beretningen bliver eftersendt.
 3. Beretning fra interessegrupperne.
 4. Revideret regnskab til godkendelse. Regnskab og budget for 2017 eftersendes.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen.
 7. Godkendelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Disse vælges for en toårig periode. I lige år vælges 2 personer og i ulige år vælges 3. Desuden vælges 1 suppleant for 1 år.
  Sidste år blev Ella og Mette valgt til bestyrelsen. I år er Tonny, Pia og Jens Anthon på valg.
  Pia ønsker ikke genvalg. Tonny og Jens Anthon tager mod genvalg.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 10. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

Jens Anthon Christensen

Print Friendly, PDF & Email

Vi spiller folkemusik til dans

Viborg Spillefolk