Alle indlæg af Skriver

Kursus i Grenå

Spillemandslauget Djursland–Mols

indbyder til spillemandskursus i Grenaa

Tidspunkt Lørdag d. 21. april 2018 kl. 9.30 – 16.00.

Sted Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, 8500 Grenaa

Lokalet ligger i forbindelse med cafeteriaet på 1. sal.

Instruktør Bent Melvej, Viborg

Målgruppe Kurset henvender sig til alle spillefolk, som interesserer sig for spil til dans.

Se Indbydelse

2018.04. Kursusindbydelse, Bent Melvej

Søndagsdans

Kære alle gæve spillefolk.

Håber at alle er friske til at prøve noget nyt, vi skal spille til søndagsdans i Trepas hallen søndag den 25. februar fra klokken 13,00 til 16,00, der er en kaffe pause fra 14,15 til 14,45 husk selv at tage kaffekurven med.?
Alle er velkomne til at tage venner og bekendte med, husk sangbogen og det gode humør.?
Håber at se jer alle sammen.
Stor hilsen Tonny?

Generalforsamling og sammenspil

VIBORG SPILLEFOLK Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag den 21. januar 2018 kl. 13 på Viborg Musikskole. Efter generalforsamlingen har vi samspil. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning fra bestyrelsen. Beretningen bliver eftersendt. 3. Beretning fra interessegrupperne. 4. Revideret regnskab til godkendelse. Regnskab og budget for 2018 eftersendes. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen. 7. Godkendelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse af kontingent. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Disse vælges for en toårig periode. I lige år vælges 2 personer og i ulige år vælges 3. Desuden vælges 1 suppleant for 1 år. Sidste år blev Tonny, Kirsten og Jens Anthon valgt til bestyrelsen. I år er Ella og Mette på valg. Mette ønsker ikke genvalg. Sidste år blev Poul Erik Kristensen valgt som bestyrelsessuppleant. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. Sidste år blev Johannes og Annelise valgt som revisorer og Christian Holm blev valgt som revisorsuppleant. Alle tre er på valg. 10. Eventuelt. På bestyrelsens vegne Jens Anthon Christensen

Juleafslutning

Kære Viborg Spillefolk
Julen nærmer sig og dermed også sæsonafslutningen, som vi holder 26. november på Viborg Musikskole.
Program
12.00 – Ankomst til Viborg Musikskole, Grønnegade 2, 8800 Viborg
12.15 – Julefrokost – 2 slags Julesild, 2 gode stk. smørrebrød, øl, vand og snaps
ca. 13.00 – Spil. Ønskekoncert – overvej gode forslag.
14.30 – Kaffe med kage fra bageren
ca 16.00 – Afslutning
Julegaven til alle medlemmer
Sild, smørrebrød, kaffe, snaps og kage betales af vores fælles kasse, som trives og har det godt. Øl og vand kan købes inden for rimelighedernes grænse til sædvanlig dagspris.
Vi bliver nødt til at have en tilmelding og fristen er den 17.11. til Jens Anthon 21485449 eller jensanthon@gmail.com.
På gensyn til en fornøjelig eftermiddag
jens Anthon

Sammenspil 24 september

Hej i gæve spillefolk.

Så er vi klar igen med en dejlig spilsammendag, søndag den 24. september fra 13,00 til ca 16,00 på Vestervangs Skole, denne dag skal vi spille et sæt melodier som vi senere kan bruge til en gang folkedans og der bliver også mulighed for at ændrer i stykkerne hen af vejen.
Årsagen til at vi laver lidt om på dagen er, at vi næste gang (29-10-2017) skal spille til vores egen folkedans i Nørreåhuset i Vejrumbro hvor vi så vil lave en slags åben hus arrangement.  Meget mere om dette næste gang.
Program til på søndag vedlagt.

? Husk at det er på Vestervangs skole.

Stor hilsen til alle

Oktober kursus

VIBORG SPILLEFOLK kursus den 7.10.2017

Indbydelse til vores traditionsrige efterårskursus for spillemandsmusikere Lørdag den 7. oktober 2017, 12.30-17.00 på Viborg Musikskole, Grønnegade 2, 8800 Viborg.

I år har vi den store glæde at byde velkommen til en af vores unge og meget dygtige folkemusikere Nathasja Vosgerau Hansen som kursusholder og temaet er vores herlige musik fra Fanø.

Efter kurset spiller vi til legestue på Vestervang Skole, Boghvedevej 26, 8800 Viborg for Danseudvalget Region Midtjylland og Glad Dans Viborg, som afholder et dansekursus samme dag med Pia, Per og Steffan Sørensen.

Nathasja, som jo er opvokset i Levring mellem Viborg og Silkeborg, og som nu uddanner sig på Syddansk Musik-konservatorium som violinist på Folkemusiklinjen i Esbjerg, siger selv om kurset:

”Eftermiddagens kursus vil være i spilletraditionen fra Sønderho på Fanø.

En stadig levende tradition, der ikke findes lignende andre steder i Danmark. Vi vil spille os ind i melodiernes DNA og undersøge de musikalske virkemidler, som adskiller sønderhoningen fra andre spillestile i dansk folkemusik.

Der vil i eftermiddagens løb blive arbejdet med forskellige melodier, tav og fortolkning”.

www.nathasjavosgerau.dk

Program

12.30-12.15 Ankomst på Viborg Musikskole

12.15-14.45 Musik

14.45-15.30 Kaffe, kage og en lille skarp

15.30-17.00 Endnu mere musik.

17.00-19.30 Aftensmad og pause inden legestuen. Vi spiser sammen med deltagerne på dansekurset på Vestervang Skole.

Menuen er en herlig ret fra Kirkebækvejens slagter.

19.30-23.00 Legestue under ledelse af Nathasja. Danseinstruktør, Anette Christensen, Bjerringbro.

Pris for kurset inklusive kaffe, kage og skarpe– 120 kr Pris for aftensmad (vist nok en god gryderet med ris og salat) – 80 kr. Tilmelding med oplysning om deltagelse i henholdsvis kursus og aftensmad til Jens Anthon Christensen – jensanthon@gmail.com – 21485449 inden den 28.september. I bedes I oplyse hvilket instrument I byder op med.

Prisen for deltagelse bedes indbetalt på Viborg Spillefolks konto ( reg. nr. 5350 – konto nr. 0508528) senest den 28.9.2017. Husk at oplyse navne på indbetalingen.

På Viborg Spillefolks vegne

Jens Anthon Christensen

Sammenspil 28. august

Kære alle spillefolk.

Håber at i alle har haft en god sommer og er friske til at komme i gang med spilleriet igen.
Vi starter ud søndag den 27. august fra klokken 13,00 til ca. 16,00 og denne dag har Ella inviteret os alle til at spil i hendes festlokale, Industrivej 8, Ørum, 8830 Tjele.
Medbring selv kaffe og kage.
 
Vi starter med at spille musik fra “358” og er nu kommet til musik fra Salling:
nr. 261 Spansk Hopsa. nr. 262 Gallopink. nr. 263 Udøbt (tre ting) nr. 265 Frants Stump. nr. 269 Gammel Kontrasejre. nr. 272 Otte mands dans og nr. 273. Francøs kontra.
Fra vores nye nodebog spiller vi nr. 15 Höstgilde-Marsurka –  nr. 17 Rask Sønderhoning –  nr. 18. Majvalsen – nr.19 Marsch – og nr. 20 Menuet fra Oravais.
Jeg håber at rigtig mange har tid og lyst til at komme og glæder mig til at se jer??
Stor spillemands hilsen
Tonny